Zalití spár a trhlin

Metoda JST je určena pro provádění oprav a ošetření spár a trhlin vozovek s asfaltobetonovým krytem.  

Vzhledem k tomu, že spára, nebo trhlina musí být před zalitím suchá a čistá, používá se k přípravě vysokotlaké horkovzdušné zařízení KOMP SL.  Proud stlačeného vzduchu se namíří do prostoru spáry v podélném směru. Tím se odstraní nečistoty z prostoru spáry a nesoudržné části stávajícího asfaltového krytu.  

Takto připravenou spáru je možné okamžitě zalít pružnou zálivkovou hmotou odpovídající kvality. Jelikož je povrch spáry částečně natavený, není nutné používat žádný penetrační nátěr. Použití nátěru je doporučené pouze v případě, kdy ošetřujeme trhliny ve starších površích horší kvality, nebo na styku s cementobetonovým povrchem.  

Samotná aplikace zálivkové hmoty probíhá nalitím roztavené zálivky do prostoru spáry. Je možné použít ruční kotlík s aplikační botou, nebo aplikační lanzetu (v případě použití kotle s čerpadlem). Obecně se doporučuje zalití s přesahem. Důvodem je preventivní zatěsnění případných mikrotrhlin v blízkém okolí spáry.  

Součástí technologie JST je i zasypání povrchu zálivkové hmoty protismykovým posypem GranuGrip. Tento posypový materiál má dvě funkce. Po jeho aplikaci možné ihned ošetřenou spáru pojíždět a tedy i uvézt opravenou komunikaci do provozu. Protismykové vlastnosti materiálu GranuGrip zajistí lepší přilnavost pneumatik za mokra.